Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM109F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hrušky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2016 13:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.12.2013
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy
IČO předkladatele: 00283061
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM109F_zadani.pdf (482 kB) - 04.12.2013 10:04:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.12.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM109F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (86 kB) - 20.02.2014 15:02:57
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM109F_vyhodnoceni.pdf (4666 kB) - 28.12.2015 15:06:44
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.01.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM109F_stanoviskoSEA.pdf (705 kB) - 15.01.2016 13:48:24
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: