Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK004F
Název koncepce: Územní plán Břidličná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.03.2013
Předkladatel: MěÚ Rýmařov
IČO předkladatele: 00296317
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.04.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK004F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (140 kB) - 05.04.2013 09:40:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.01.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK004F_stanoviskoSEA.pdf (750 kB) - 05.01.2017 09:33:17
Datum veřejného projednání: 26.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK004F_infoVP.pdf (964 kB) - 01.10.2018 10:13:12