Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK141P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vělopolí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2009 13:02
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK141P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (98 kB) - 08.01.2009 10:02:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK141P_stanoviskoNavrh1.rtf (293 kB) - 04.08.2009 13:02:07
Text stanoviska k návrhu (2): MSK141P_stanoviskoNavrh2.rtf (300 kB) - 04.08.2009 13:02:07
Důvody ukončení posuzování: