Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP018G
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2020 10:44
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-94712/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 19.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP018G_navrh_textNavrhu.pdf (529 kB) - 20.10.2016 10:22:03
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP018G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (206 kB) - 20.10.2016 10:22:03
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP018G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (56828 kB) - 08.12.2017 14:57:08
Text Posouzení Natura 2000: MZP018G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (7143 kB) - 08.12.2017 14:57:08
Text návrhu ZÚR: MZP018G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (19986 kB) - 08.12.2017 14:57:10
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP018G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (257 kB) - 08.12.2017 14:57:10
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 12.07.2018
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP018G_stanovisko_informace.pdf (132 kB) - 12.07.2018 11:24:29
Text stanoviska: MZP018G_stanovisko_textStanoviska.pdf (232 kB) - 12.07.2018 11:24:29
Datum veřejného projednání: 19.12.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP018G_VP_informace.pdf (133 kB) - 31.01.2019 14:36:37
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP018G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (63817 kB) - 31.01.2019 14:36:47
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP018G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (111409 kB) - 31.01.2019 14:37:08
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP018G_VP_textHodnoceniNatura.zip (16027 kB) - 31.01.2019 14:37:22
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP018G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (75 kB) - 31.01.2019 14:37:31
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP018G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (74 kB) - 12.02.2019 08:50:06
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 17.06.2019
Informace o schválení ZÚR: MZP018G_VP_infSchvaleni.pdf (108 kB) - 20.08.2020 10:44:20