Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK136F
Název koncepce: Návrh Zadání 2. změny územního plánu Všelibice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2021 09:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.05.2016
Předkladatel: Magistrát města Liberec
IČO předkladatele: 00260428
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK136F_zadani.pdf (968 kB) - 07.03.2018 14:56:51
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.06.2016
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK136F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (115 kB) - 29.09.2016 12:47:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2021
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): LBK136F_navrh.pdf (14176 kB) - 14.07.2021 09:31:21
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK136F_vyhodnoceni.pdf (7644 kB) - 14.07.2021 09:31:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.07.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK136F_stanoviskoSEA.pdf (485 kB) - 14.07.2021 09:31:56
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: