Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK174F
Název koncepce: ÚP Suchdol nad Odrou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 11:39
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.08.2016
Předkladatel: Úřad městyse Suchdol nad Odrou
IČO předkladatele: 00298450
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK174F_zadani.pdf (280 kB) - 04.11.2016 11:08:48
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.09.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK174F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (1165 kB) - 04.11.2016 11:11:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2019
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK174F_vyhodnoceni.pdf (3430 kB) - 19.11.2019 13:26:21
Text Hodnocení Natura 2000: MSK174F_Natura.pdf (2123 kB) - 19.11.2019 13:26:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.06.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK174F_stanoviskoSEA.pdf (328 kB) - 04.12.2020 11:39:04
Datum veřejného projednání: 11.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: