Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC725F
Název koncepce: Všetaty - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2019 11:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.03.2017
Předkladatel: MěÚ Neratovice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC725F_zadani.pdf (583 kB) - 21.03.2017 13:39:53
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.04.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC725F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (97 kB) - 12.04.2017 16:38:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2019
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC725F_navrh.pdf (2243 kB) - 14.08.2019 13:37:45
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC725F_vyhodnoceni.pdf (5015 kB) - 14.08.2019 13:37:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.11.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC725F_stanoviskoSEA.pdf (300 kB) - 02.12.2019 11:14:00
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: