Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK219F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Litvínov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2018 09:27
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.09.2016
Předkladatel: Městský úřad Litvínov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK219F_zadani.pdf (279 kB) - 08.12.2016 09:59:06
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK219F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (189 kB) - 08.12.2016 10:00:39
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2018
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): ULK219F_navrh.pdf (804 kB) - 25.10.2018 09:26:14
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK219F_vyhodnoceni.pdf (9621 kB) - 25.10.2018 09:26:14
Text Hodnocení Natura 2000: ULK219F_Natura.pdf (2652 kB) - 25.10.2018 09:26:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK219F_infoStan.doc (48 kB) - 25.10.2018 09:27:03
Text stanoviska: ULK219F_stanoviskoSEA.pdf (454 kB) - 25.10.2018 09:27:03
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: