Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM468F
Název koncepce: Zadání územního plánu Rosice - upravené dle ZÚR JMK
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2018 08:06
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.12.2016
Předkladatel: MěÚ Rosice, stavební úřad, úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00282481
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Původní Návrh zadání ÚP Rosice - před zapracováním požadavků ze ZÚR JMK účinných od 03.11.2016 je zveřejněn na IS SEA pod kódem JHM 413F.
Text návrhu zadání: JHM468F_zadani.zip (1825 kB) - 22.12.2016 13:05:01
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.01.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM468F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (270 kB) - 10.01.2017 13:40:56
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM468F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (270 kB) - 10.01.2017 13:40:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM468F_vyhodnoceni.pdf (11880 kB) - 30.11.2018 11:31:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.11.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM468F_infoStan.pdf (131 kB) - 06.12.2018 08:06:29
Text stanoviska: JHM468F_stanoviskoSEA.pdf (361 kB) - 30.11.2018 11:32:21
Datum veřejného projednání: 16.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: