Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP041G
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2022 14:02
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 30.06.2020
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP041G_navrh_textNavrhu.pdf (291 kB) - 02.07.2020 17:08:04
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP041G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (164 kB) - 02.07.2020 17:08:04
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP041G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text Posouzení Natura 2000: MZP041G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text návrhu ZÚR: MZP041G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP041G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (351 kB) - 07.01.2021 09:35:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.04.2021
Stanovisko k návrhu ZÚR: Nesouhlasné
Informace o stanovisku: MZP041G_stanovisko_informace.pdf (78 kB) - 30.04.2021 13:35:11
Text stanoviska: MZP041G_stanovisko_textStanoviska.pdf (268 kB) - 30.04.2021 13:35:11
Datum veřejného projednání: 10.11.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP041G_VP_informace.pdf (326 kB) - 07.10.2021 07:38:11
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP041G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (4617 kB) - 07.10.2021 07:38:11
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP041G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (6907 kB) - 07.10.2021 07:38:11
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP041G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (5267 kB) - 07.10.2021 07:38:11
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP041G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (181 kB) - 15.11.2021 11:15:12
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 16.03.2022
Informace o schválení ZÚR: MZP041G_VP_infSchvaleni.pdf (327 kB) - 03.05.2022 14:02:11
Schválená ZÚR: MZP041G_VP_schvalenaZUR.pdf (1890 kB) - 03.05.2022 14:02:11