Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK223F
Název koncepce: Zm. č. 2 ÚP Návsí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 09:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 30.06.2017
Předkladatel: Obecní úřad Návsí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK223F_zadani.pdf (324 kB) - 17.08.2017 09:40:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.07.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK223F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (654 kB) - 17.08.2017 09:41:41
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.09.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK223F_stanoviskoSEA.pdf (596 kB) - 01.10.2018 09:20:47
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: