Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP008G
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2016 09:47
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR.
Text zadání/zprávy: MZP008G_navrh_textNavrhu.zip (5394 kB) - 11.06.2015 11:59:56
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP008G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (209 kB) - 11.06.2015 11:59:56
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP008G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (4808 kB) - 18.02.2016 10:07:34
Text Posouzení Natura 2000: MZP008G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1879 kB) - 18.02.2016 10:07:34
Text návrhu ZÚR: MZP008G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (5806 kB) - 18.02.2016 10:07:34
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP008G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (89 kB) - 04.05.2016 09:05:47
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 29.04.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP008G_stanovisko_informace.pdf (173 kB) - 02.05.2016 16:16:55
Text stanoviska: MZP008G_stanovisko_textStanoviska.pdf (193 kB) - 02.05.2016 16:16:55
Datum veřejného projednání: 15.06.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP008G_VP_informace.pdf (279 kB) - 19.05.2016 17:11:22
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP008G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (305 kB) - 25.05.2016 10:43:58
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP008G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (5520 kB) - 25.05.2016 10:43:58
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP008G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1635 kB) - 25.05.2016 10:43:58
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP008G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (82 kB) - 23.06.2016 09:47:28
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: