Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP009G
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2016 09:46
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP009G_navrh_textNavrhu.zip (64013 kB) - 12.06.2015 13:01:45
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP009G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (93 kB) - 12.06.2015 13:01:45
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP009G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (4949 kB) - 18.02.2016 10:16:24
Text Posouzení Natura 2000: MZP009G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1813 kB) - 18.02.2016 10:16:24
Text návrhu ZÚR: MZP009G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (94953 kB) - 18.02.2016 10:16:24
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP009G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (87 kB) - 29.04.2016 12:08:42
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 25.04.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP009G_stanovisko_informace.pdf (173 kB) - 29.04.2016 12:09:51
Text stanoviska: MZP009G_stanovisko_textStanoviska.pdf (190 kB) - 29.04.2016 12:09:51
Datum veřejného projednání: 15.06.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP009G_VP_informace.pdf (283 kB) - 19.05.2016 17:10:25
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP009G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (217 kB) - 25.05.2016 10:45:50
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP009G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (7052 kB) - 25.05.2016 10:45:50
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP009G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (2150 kB) - 25.05.2016 10:45:50
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP009G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (82 kB) - 23.06.2016 09:46:18
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: