Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK047F
Název koncepce: Územní plán Hodslavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2018 07:35
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.08.2013
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele: 00298212
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK047F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (144 kB) - 30.01.2014 10:57:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 27.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2015
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK047F_navrh.pdf (1266 kB) - 28.01.2016 13:05:36
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK047F_vyhodnoceni.pdf (8096 kB) - 28.01.2016 13:05:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.01.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK047F_stanoviskoSEA.rtf (346 kB) - 28.01.2016 12:57:51
Datum veřejného projednání: 05.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK047F_infoVP.pdf (163 kB) - 05.09.2018 07:35:14
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK047F_navrhUpr.pdf (1126 kB) - 05.09.2018 07:35:14