Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS533F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Náměšť nad Oslavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2019 10:29
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.01.2017
Předkladatel: MěÚ Náměšť nad Oslavou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: VYS533F_zadani.pdf (357 kB) - 07.02.2017 14:38:29
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.02.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS533F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (387 kB) - 07.02.2017 14:38:45
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.10.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: VYS533F_stanoviskoSEA.zip (9431 kB) - 16.10.2019 10:29:43
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: