Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC292F
Název koncepce: Bezno - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2017 16:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.09.2014
Předkladatel: MM Mladá Boleslav
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC292F_zadani.pdf (218 kB) - 26.09.2014 13:19:29
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.10.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC292F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (124 kB) - 17.10.2014 13:41:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 16.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC292F_navrh.zip (28009 kB) - 17.07.2017 16:22:07
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC292F_vyhodnoceni.pdf (4513 kB) - 17.07.2017 16:22:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.07.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC292F_stanoviskoSEA.pdf (333 kB) - 17.07.2017 16:22:25
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: