Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK670P
Název koncepce: Změna č. 3 Územního plánu Strážné
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2019 08:27
Předkladatel: Obecní úřad Strážné
IČO předkladatele: 00580180
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK670P_navrhZadani.doc (85 kB) - 30.09.2019 08:22:47
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK670P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (300 kB) - 18.07.2013 13:03:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Charouzek Josef Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Tuček Roman Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK670P_stanoviskoNavrh1.pdf (234 kB) - 30.09.2019 08:27:32
Důvody ukončení posuzování: