Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC014K
Název koncepce: Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2012 15:05
Předkladatel: Statutární město 4eské Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 18.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: JHC014K_oznameni.doc (1972 kB) - 18.02.2011 08:22:59
Informace o oznámení: JHC014K_infOznam.doc (81 kB) - 18.02.2011 08:22:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: JHC014K_zjistovaci.pdf (1529 kB) - 29.10.2012 15:05:38
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: