Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC017K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2016 08:50
Předkladatel: Město Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
IČO předkladatele: 00250627
Datum zveřejnění: 10.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2015
Text oznámení: JHC017K_oznameni.doc (452 kB) - 10.06.2015 14:24:22
Informace o oznámení: JHC017K_infOznam.doc (91 kB) - 10.06.2015 14:24:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC017K_infZjistovaci.doc (108 kB) - 15.07.2015 08:35:52
Závěr zjišťovacího řízení: JHC017K_zjistovaci.doc (108 kB) - 15.07.2015 08:35:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Pešková Hana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení koncepce: JHC017K_vyhodnoceni.pdf (900 kB) - 13.11.2015 09:26:19
Návrh koncepce: JHC017K_navrh.pdf (2145 kB) - 13.11.2015 09:23:51
Informace o návrhu koncepce: JHC017K_infNavrh.doc (99 kB) - 13.11.2015 09:21:32
Datum veřejného projednání: 16.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC017K_infVP.doc (270 kB) - 04.12.2015 11:26:55
Zápis z veřejného projednání: JHC017K_zapisVP.pdf (1066 kB) - 05.01.2016 11:41:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC017K_infStanovisko.doc (85 kB) - 07.01.2016 08:50:44
Text stanoviska: JHC017K_zaverStan.pdf (542 kB) - 07.01.2016 08:50:44
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: