Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC017K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Thu Jan 07 08:50:44 CET 2016
Předkladatel: Město Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
IČ předkladatele: 00250627
Datum zveřejnění: Wed Jun 10 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: JHC017K_oznameni.doc (452 kB) - 10.06.2015 14:24:22
Informace o oznámení: JHC017K_infOznam.doc (91 kB) - 10.06.2015 14:24:22
Závěr zjišťovacího řízení: JHC017K_zjistovaci.doc (108 kB) - 15.07.2015 08:35:52
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Pešková Hana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení koncepce: JHC017K_vyhodnoceni.pdf (900 kB) - 13.11.2015 09:26:19
Návrh koncepce: JHC017K_navrh.pdf (2145 kB) - 13.11.2015 09:23:51
Informace o návrhu koncepce: JHC017K_infNavrh.doc (99 kB) - 13.11.2015 09:21:32
Datum veřejného projednání: Wed Dec 16 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC017K_infVP.doc (270 kB) - 04.12.2015 11:26:55
Zápis z veřejného projednání: JHC017K_zapisVP.pdf (1066 kB) - 05.01.2016 11:41:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC017K_infStanovisko.doc (85 kB) - 07.01.2016 08:50:44
Text stanoviska: JHC017K_zaverStan.pdf (542 kB) - 07.01.2016 08:50:44
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: