Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC022K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Thu Mar 22 15:44:38 CET 2018
Předkladatel:
IČ předkladatele:
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel: Zdražil Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHC022K_vyhodnoceni.pdf (4958 kB) - 16.01.2018 15:32:43
Návrh koncepce: JHC022K_navrh.zip (8919 kB) - 16.01.2018 15:32:43
Informace o návrhu koncepce: JHC022K_infNavrh.pdf (284 kB) - 16.01.2018 15:32:43
Datum veřejného projednání: Tue Feb 13 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Feb 19 00:00:00 CET 2018
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC022K_infVP.pdf (174 kB) - 29.01.2018 09:35:18
Zápis z veřejného projednání: JHC022K_zapisVP.pdf (519 kB) - 21.02.2018 15:59:40
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC022K_infStanovisko.zip (373 kB) - 22.03.2018 15:44:38
Text stanoviska: JHC022K_zaverStan.pdf (364 kB) - 22.03.2018 15:44:38
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: