Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47889/ENV/06, 99258/ENV/11; 88473/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5920/946/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Zaměstnavatel - ulice: nám. Smiřických 1
Zaměstnavatel - mesto: Kostelec nad Černými lesy
Zaměstnavatel - PSČ: 281 63
Zaměstnavatel - telefon: 321 694 500
Bydliště - ulice: Tismice 128
Bydliště - město: Tismice
Bydliště - PSČ: 282 01
Bydliště - telefon: 321 623 518
Email: zdrazil@fzp.czu.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: