Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47889/ENV/06, 99258/ENV/11; 88473/ENV/16; MZP/2021/710/5857
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5920/946/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Fakulta životního prostředí ČZU
Zaměstnavatel - ulice: Kamýcká 129
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 Suchdol
Zaměstnavatel - PSČ: 165 00
Zaměstnavatel - telefon: 224 384 350
Bydliště - ulice: Tismice 128
Bydliště - město: Český Brod
Bydliště - PSČ: 282 01
Bydliště - telefon: 603 21 66 43
Email: zdrazil@fzp.czu.cz
Poznámka: SEA a ÚPD; zemědělské, vodní, odpadové a lesní hospodářství; dobývání nerostů, dopravní zařízení, liniové stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano