Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP286K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2022 18:19
Předkladatel: Povodí Vltavy, s.p.
IČO předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 18.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2021
Text oznámení: MZP286K_oznameni.zip (413609 kB) - 12.03.2021 09:27:36
Informace o oznámení: MZP286K_infOznam.pdf (192 kB) - 12.03.2021 09:27:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP286K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 07.05.2021 12:37:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP286K_zjistovaci.pdf (225 kB) - 07.05.2021 12:37:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP286K_vyhodnoceni.zip (195584 kB) - 17.08.2022 18:19:14
Návrh koncepce: MZP286K_navrh.zip (388395 kB) - 17.08.2022 18:19:14
Informace o návrhu koncepce: MZP286K_infNavrh.pdf (366 kB) - 17.08.2022 17:57:06
Termín pro zaslání vyjádření:
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Kvůli nadměrné velikosti návhru koncepce jsou některé jeho části - kapitoly X_ZELIVKA a XX_PRILOHY a DOsVPR vloženy ve složce "Vyhodnocení koncepce".