Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP286K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2021 12:37
Předkladatel: Povodí Vltavy, s.p.
IČO předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 18.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2021
Text oznámení: MZP286K_oznameni.zip (413609 kB) - 12.03.2021 09:27:36
Informace o oznámení: MZP286K_infOznam.pdf (192 kB) - 12.03.2021 09:27:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP286K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 07.05.2021 12:37:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP286K_zjistovaci.pdf (225 kB) - 07.05.2021 12:37:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: