Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP290K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2021 14:30
Předkladatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO předkladatele: 70889988
Datum zveřejnění: 22.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2021
Text oznámení: MZP290K_oznameni.7z (55113 kB) - 11.03.2021 14:30:28
Informace o oznámení: MZP290K_infOznam.pdf (190 kB) - 11.03.2021 14:30:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: