Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK012K
Název koncepce: Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2022 13:00
Předkladatel: Statutární město Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 22.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2022
Text oznámení: LBK012K_oznameni.zip (10436 kB) - 22.03.2022 13:24:33
Informace o oznámení: LBK012K_infOznam.pdf (388 kB) - 22.03.2022 13:24:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK012K_infZjistovaci.pdf (567 kB) - 20.04.2022 13:00:31
Závěr zjišťovacího řízení: LBK012K_zjistovaci.pdf (567 kB) - 20.04.2022 13:00:31
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: