Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP287K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022–2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2021 14:10
Předkladatel: Povodí Labe, státní podnik
IČO předkladatele: 70890005
Datum zveřejnění: 14.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2021
Text oznámení: MZP287K_oznameni.zip (163369 kB) - 09.03.2021 15:07:02
Informace o oznámení: MZP287K_infOznam.zip (107 kB) - 12.04.2021 09:45:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP287K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 19.05.2021 14:10:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP287K_zjistovaci.pdf (230 kB) - 19.05.2021 14:10:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: