Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP287K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021–2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2022 16:05
Předkladatel: Povodí Labe, státní podnik
IČO předkladatele: 70890005
Datum zveřejnění: 14.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2021
Text oznámení: MZP287K_oznameni.zip (163369 kB) - 09.03.2021 15:07:02
Informace o oznámení: MZP287K_infOznam.zip (107 kB) - 12.04.2021 09:45:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP287K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 19.05.2021 14:10:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP287K_zjistovaci.pdf (230 kB) - 19.05.2021 14:10:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP287K_vyhodnoceni.zip (16281 kB) - 11.08.2022 16:05:09
Návrh koncepce: MZP287K_navrh.zip (222729 kB) - 11.08.2022 16:05:09
Informace o návrhu koncepce: MZP287K_infNavrh.pdf (360 kB) - 11.08.2022 16:05:09
Termín pro zaslání vyjádření:
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: