Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP183K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2018 14:37
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 30.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2014
Text oznámení: MZP183K_oznameni.zip (18735 kB) - 23.05.2014 13:55:30
Informace o oznámení: MZP183K_infOznam.pdf (82 kB) - 23.05.2014 06:52:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP183K_infZjistovaci.pdf (204 kB) - 07.07.2014 08:18:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP183K_zjistovaci.pdf (275 kB) - 07.07.2014 08:18:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP183K_vyhodnoceni.pdf (9362 kB) - 17.10.2014 10:51:05
Návrh koncepce: MZP183K_navrh.pdf (3340 kB) - 17.10.2014 10:51:05
Informace o návrhu koncepce: MZP183K_infNavrh.pdf (81 kB) - 17.10.2014 10:51:05
Datum veřejného projednání: 18.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP183K_infVP.docx (316 kB) - 30.10.2014 17:01:11
Zápis z veřejného projednání: MZP183K_zapisVP.pdf (2729 kB) - 21.11.2014 12:53:15
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP183K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 26.11.2014 15:02:38
Text stanoviska: MZP183K_zaverStan.zip (9125 kB) - 26.11.2014 15:02:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP183K_schvalenaKoncepce.zip (1660 kB) - 14.12.2018 14:37:29
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: