Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP266K
Název koncepce: Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2021 13:37
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 12.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2020
Text oznámení: MZP266K_oznameni.zip (10733 kB) - 05.03.2020 14:58:30
Informace o oznámení: MZP266K_infOznam.pdf (112 kB) - 05.03.2020 14:58:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP266K_infZjistovaci.pdf (108 kB) - 16.04.2020 12:16:43
Závěr zjišťovacího řízení: MZP266K_zjistovaci.pdf (129 kB) - 16.04.2020 12:16:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP266K_vyhodnoceni.zip (15769 kB) - 31.08.2021 11:13:17
Návrh koncepce: MZP266K_navrh.zip (8104 kB) - 31.08.2021 11:13:17
Informace o návrhu koncepce: MZP266K_infNavrh.pdf (186 kB) - 31.08.2021 11:13:17
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP266K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 25.10.2021 12:03:22
Text stanoviska: MZP266K_zaverStan.zip (13064 kB) - 25.10.2021 13:37:08
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: