Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP288K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2021 19:49
Předkladatel: Povodí Vltavy, státní podnik
IČO předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 18.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2021
Text oznámení: MZP288K_oznameni.zip (352629 kB) - 11.03.2021 15:41:58
Informace o oznámení: MZP288K_infOznam.pdf (187 kB) - 11.03.2021 15:41:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP288K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 12.05.2021 19:49:50
Závěr zjišťovacího řízení: MZP288K_zjistovaci.pdf (233 kB) - 12.05.2021 19:49:50
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: