Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS019K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2017 17:31
Předkladatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 12.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2016
Text oznámení: VYS019K_oznameni.pdf (422 kB) - 12.09.2016 11:34:45
Informace o oznámení: VYS019K_infOznam.pdf (369 kB) - 12.09.2016 11:34:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS019K_infZjistovaci.pdf (465 kB) - 19.10.2016 10:48:30
Závěr zjišťovacího řízení: VYS019K_zjistovaci.pdf (465 kB) - 19.10.2016 10:48:30
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Kostkan Vlastimil RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: VYS019K_vyhodnoceni.zip (6845 kB) - 08.06.2017 10:08:02
Návrh koncepce: VYS019K_navrh.pdf (2233 kB) - 08.06.2017 10:08:02
Informace o návrhu koncepce: VYS019K_infNavrh.pdf (361 kB) - 08.06.2017 10:08:02
Datum veřejného projednání: 12.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: VYS019K_infVP.pdf (140 kB) - 13.07.2017 12:40:28
Zápis z veřejného projednání: VYS019K_zapisVP.zip (251 kB) - 26.07.2017 07:41:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS019K_infStanovisko.pdf (427 kB) - 18.08.2017 17:31:45
Text stanoviska: VYS019K_zaverStan.pdf (427 kB) - 18.08.2017 17:31:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: