Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP289K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2021 16:24
Předkladatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70890005
Datum zveřejnění: 22.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2021
Text oznámení: MZP289K_oznameni.7z (232438 kB) - 11.03.2021 14:27:15
Informace o oznámení: MZP289K_infOznam.pdf (199 kB) - 11.03.2021 14:27:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP289K_infZjistovaci.pdf (193 kB) - 28.04.2021 16:24:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP289K_zjistovaci.pdf (303 kB) - 28.04.2021 16:24:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: