Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP289K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2022 14:45
Předkladatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70890005
Datum zveřejnění: 22.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2021
Text oznámení: MZP289K_oznameni.7z (232438 kB) - 11.03.2021 14:27:15
Informace o oznámení: MZP289K_infOznam.pdf (199 kB) - 11.03.2021 14:27:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP289K_infZjistovaci.pdf (193 kB) - 28.04.2021 16:24:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP289K_zjistovaci.pdf (303 kB) - 28.04.2021 16:24:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP289K_vyhodnoceni.zip (22071 kB) - 10.08.2022 14:45:34
Návrh koncepce: MZP289K_navrh.zip (1078798 kB) - 10.08.2022 14:45:34
Informace o návrhu koncepce: MZP289K_infNavrh.pdf (115 kB) - 10.08.2022 14:45:34
Termín pro zaslání vyjádření:
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: