Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP267K
Název koncepce: Operační program Doprava pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2021 15:35
Předkladatel: Ministerstvo dopravy
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 19.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2020
Text oznámení: MZP267K_oznameni.pdf (5716 kB) - 11.03.2020 15:22:42
Informace o oznámení: MZP267K_infOznam.pdf (265 kB) - 11.03.2020 15:22:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP267K_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 22.04.2020 11:20:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP267K_zjistovaci.pdf (181 kB) - 22.04.2020 11:20:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP267K_vyhodnoceni.zip (14329 kB) - 31.08.2021 11:18:43
Návrh koncepce: MZP267K_navrh.pdf (2327 kB) - 31.08.2021 11:18:43
Informace o návrhu koncepce: MZP267K_infNavrh.pdf (205 kB) - 31.08.2021 11:18:43
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP267K_infStanovisko.pdf (204 kB) - 27.10.2021 15:35:58
Text stanoviska: MZP267K_zaverStan.zip (12239 kB) - 27.10.2021 15:35:58
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: