Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP268K
Název koncepce: Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2022 13:58
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 05.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2020
Text oznámení: MZP268K_oznameni.zip (10984 kB) - 27.04.2020 09:32:14
Informace o oznámení: MZP268K_infOznam.pdf (112 kB) - 27.04.2020 09:32:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP268K_infZjistovaci.pdf (159 kB) - 17.06.2020 08:05:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP268K_zjistovaci.pdf (184 kB) - 17.06.2020 08:05:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP268K_vyhodnoceni.zip (14335 kB) - 21.07.2021 12:54:27
Návrh koncepce: MZP268K_navrh.zip (2593 kB) - 21.07.2021 12:54:27
Informace o návrhu koncepce: MZP268K_infNavrh.pdf (186 kB) - 21.07.2021 12:54:27
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP268K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 20.09.2021 17:21:26
Text stanoviska: MZP268K_zaverStan.zip (7138 kB) - 15.02.2022 14:28:44
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP268K_infVyporadani.pdf (90 kB) - 21.06.2022 13:58:33
Schválená koncepce: MZP268K_schvalenaKoncepce.zip (2363 kB) - 21.06.2022 13:58:33
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Posouzení vlivů koncepce na EVL nebo PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je (předposlední) přílohou dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a je obsaženo přímo v tomto dokumentu.