Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP285K
Název koncepce: Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 14:27
Předkladatel: Povodí Vltavy, státní podnik
IČO předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 12.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2021
Text oznámení: MZP285K_oznameni.zip (198677 kB) - 10.03.2021 11:14:20
Informace o oznámení: MZP285K_infOznam.pdf (185 kB) - 10.03.2021 11:14:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP285K_infZjistovaci.pdf (180 kB) - 16.04.2021 14:27:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP285K_zjistovaci.pdf (214 kB) - 16.04.2021 14:27:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: