Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP291K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2023 17:27
Předkladatel: Povodí Vltavy, státní podnik
IČO předkladatele: 70889953
Datum zveřejnění: 23.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2021
Text oznámení: MZP291K_oznameni.zip (380833 kB) - 11.03.2021 23:03:32
Informace o oznámení: MZP291K_infOznam.pdf (188 kB) - 11.03.2021 23:03:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP291K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 21.05.2021 14:22:09
Závěr zjišťovacího řízení: MZP291K_zjistovaci.pdf (237 kB) - 21.05.2021 14:22:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP291K_vyhodnoceni.zip (19175 kB) - 24.08.2022 17:20:40
Návrh koncepce: MZP291K_navrh.zip (451426 kB) - 24.08.2022 17:20:40
Informace o návrhu koncepce: MZP291K_infNavrh.pdf (188 kB) - 24.08.2022 17:07:12
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP291K_infStanovisko.pdf (186 kB) - 16.11.2022 15:49:20
Text stanoviska: MZP291K_zaverStan.zip (473434 kB) - 16.11.2022 15:49:20
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP291K_infVyporadani.pdf (1048 kB) - 16.02.2023 17:27:43
Schválená koncepce: MZP291K_schvalenaKoncepce.pdf (410 kB) - 16.02.2023 17:27:43
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: