Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC023K
Název koncepce: Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2018 14:58
Předkladatel: Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, útvar hlavníno architekta
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 09.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2018
Text oznámení: JHC023K_oznameni.pdf (5874 kB) - 09.03.2018 14:56:49
Informace o oznámení: JHC023K_infOznam.pdf (284 kB) - 09.03.2018 14:56:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC023K_infZjistovaci.pdf (276 kB) - 16.04.2018 09:55:56
Závěr zjišťovacího řízení: JHC023K_zjistovaci.pdf (205 kB) - 16.04.2018 09:55:56
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHC023K_vyhodnoceni.zip (6281 kB) - 26.10.2018 11:10:23
Návrh koncepce: JHC023K_navrh.zip (82109 kB) - 26.10.2018 11:10:23
Informace o návrhu koncepce: JHC023K_infNavrh.pdf (280 kB) - 26.10.2018 11:10:23
Datum veřejného projednání: 03.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC023K_infVP.pdf (225 kB) - 19.12.2018 16:28:03
Zápis z veřejného projednání: JHC023K_zapisVP.pdf (285 kB) - 19.12.2018 16:28:03
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC023K_infStanovisko.pdf (464 kB) - 20.12.2018 14:58:32
Text stanoviska: JHC023K_zaverStan.pdf (464 kB) - 20.12.2018 14:58:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: