Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC023K
Název koncepce: Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Mon Apr 16 09:55:56 CEST 2018
Předkladatel: Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, útvar hlavníno architekta
IČ předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: Fri Mar 09 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Mar 29 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: JHC023K_oznameni.pdf (5874 kB) - 09.03.2018 14:56:49
Informace o oznámení: JHC023K_infOznam.pdf (284 kB) - 09.03.2018 14:56:49
Závěr zjišťovacího řízení: JHC023K_zjistovaci.pdf (205 kB) - 16.04.2018 09:55:56
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: