Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC024K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Fri Jun 29 14:10:00 CEST 2018
Předkladatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj
IČ předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: Fri May 25 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 14 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: JHC024K_oznameni.zip (6519 kB) - 25.05.2018 13:56:44
Informace o oznámení: JHC024K_infOznam.pdf (289 kB) - 25.05.2018 13:56:44
Závěr zjišťovacího řízení: JHC024K_zjistovaci.zip (1320 kB) - 29.06.2018 14:10:00
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: