Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC024K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2020 15:36
Předkladatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 25.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2018
Text oznámení: JHC024K_oznameni.zip (6519 kB) - 25.05.2018 13:56:44
Informace o oznámení: JHC024K_infOznam.pdf (289 kB) - 25.05.2018 13:56:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC024K_infZjistovaci.pdf (395 kB) - 29.06.2018 14:10:00
Závěr zjišťovacího řízení: JHC024K_zjistovaci.zip (1320 kB) - 29.06.2018 14:10:00
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce: JHC024K_navrh.zip (34709 kB) - 30.05.2019 14:45:34
Informace o návrhu koncepce: JHC024K_infNavrh.pdf (289 kB) - 30.05.2019 14:45:34
Datum veřejného projednání: 24.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC024K_infVP.pdf (300 kB) - 17.06.2019 08:05:47
Zápis z veřejného projednání: JHC024K_zapisVP.pdf (701 kB) - 09.07.2019 10:52:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC024K_infStanovisko.pdf (332 kB) - 18.07.2019 13:35:57
Text stanoviska: JHC024K_zaverStan.zip (1140 kB) - 18.07.2019 13:35:57
Informace o zveřejnění prohlášení: JHC024K_infVyporadani.pdf (347 kB) - 31.08.2020 15:36:33
Schválená koncepce: JHC024K_schvalenaKoncepce.pdf (16302 kB) - 31.08.2020 15:36:33
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: