Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM001Q
Název: Návrh změny č. 1 územního plánu Vyškov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2019 16:22
Předkladatel: Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM001Q_navrh_textNavrhu.zip (10463 kB) - 18.07.2019 16:16:56
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.zip (616 kB) - 18.07.2019 16:16:56
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.07.2019
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM001Q_stanovisko_informace.doc (184 kB) - 18.07.2019 16:22:46
Text stanoviska: JHM001Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (193 kB) - 18.07.2019 16:19:47
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: