Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM002Q
Název: Návrh změny Územního plánu města Brna B36/07-II - MĆ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul.. Blanenská
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2019 11:39
Předkladatel: Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.07.2019
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM002Q_stanovisko_informace.pdf (267 kB) - 30.07.2019 11:39:29
Text stanoviska: JHM002Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (267 kB) - 30.07.2019 11:39:29
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: