Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM004Q
Název: Návrh změny ÚPmB B1/17-CM
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2019 16:05
Předkladatel: Magistrát města Brna
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM004Q_navrh_textNavrhu.pdf (253 kB) - 17.12.2019 16:02:36
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM004Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (177 kB) - 17.12.2019 16:02:36
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.12.2019
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM004Q_stanovisko_informace.docx (61 kB) - 17.12.2019 16:05:39
Text stanoviska: JHM004Q_stanovisko_textStanoviska.docx (61 kB) - 17.12.2019 16:05:27
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: