Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM006F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Únanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2014 13:10
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.02.2013
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování
IČO předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM006F_zadani.pdf (130 kB) - 14.02.2013 07:43:23
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM006F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (89 kB) - 27.03.2013 17:43:18
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.03.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM006F_stanoviskoSEA.pdf (263 kB) - 18.03.2014 13:10:42
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: