Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM007Q
Název: Návrh změny ÚP města Brna B5/19-CM
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2020 08:58
Předkladatel: Magistrát města Brna
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM007Q_navrh_textNavrhu.docx (29 kB) - 08.01.2020 08:58:32
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM007Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (36 kB) - 08.01.2020 08:58:32
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: