Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM014S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hvozdec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2020 16:16
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Kuřim, odbor investiční
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 19.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM014S_navrh_textNavrhu.pdf (253 kB) - 06.01.2020 16:16:55
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM014S_navrh_textStanoviska.docx (53 kB) - 06.01.2020 16:16:55
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: