Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM025K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Tue Jul 17 14:47:26 CEST 2018
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: Thu Jun 14 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Jul 04 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: JHM025K_oznameni.zip (1805 kB) - 14.06.2018 10:49:53
Informace o oznámení: JHM025K_infOznam.pdf (211 kB) - 14.06.2018 10:49:53
Závěr zjišťovacího řízení: JHM025K_zjistovaci.pdf (591 kB) - 17.07.2018 14:46:56
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: