Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Smutný Martin Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
1461/ENV/09, 73321/ENV/14, MZP/2019/710/10092
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7554/OPVI/04
Platnost do: 08.11.2024
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Integra Consulting s.r.o
Zaměstnavatel - ulice: Pobřežní 18/16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 186 00
Zaměstnavatel - telefon: 234 134 236
Bydliště - ulice: Malenovice 305
Bydliště - město: Malenovice
Bydliště - PSČ: 739 11
Bydliště - telefon: 724 110 779
Email: martin.smutny@integracons.com
Poznámka: posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), ochrana přírody, udržitelný rozvoj, EIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano