Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP274K
Název koncepce: Operační program Životní prostředí 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2021 15:26
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 22.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2020
Text oznámení: MZP274K_oznameni.zip (19600 kB) - 14.09.2020 15:15:01
Informace o oznámení: MZP274K_infOznam.pdf (163 kB) - 14.09.2020 15:15:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP274K_infZjistovaci.pdf (186 kB) - 26.10.2020 13:45:27
Závěr zjišťovacího řízení: MZP274K_zjistovaci.pdf (204 kB) - 26.10.2020 13:45:27
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP274K_vyhodnoceni.zip (7360 kB) - 10.08.2021 12:23:59
Návrh koncepce: MZP274K_navrh.pdf (685 kB) - 10.08.2021 12:23:59
Informace o návrhu koncepce: MZP274K_infNavrh.pdf (202 kB) - 10.08.2021 12:23:59
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP274K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 27.09.2021 15:26:21
Text stanoviska: MZP274K_zaverStan.zip (18468 kB) - 27.09.2021 15:26:21
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: