Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP243K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace (2015 – 2040)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2016 15:09
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 30.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2016
Text oznámení: MZP243K_oznameni.pdf (1053 kB) - 29.08.2016 16:10:00
Informace o oznámení: MZP243K_infOznam.pdf (98 kB) - 29.08.2016 16:10:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP243K_infZjistovaci.pdf (80 kB) - 30.09.2016 14:02:25
Závěr zjišťovacího řízení: MZP243K_zjistovaci.pdf (141 kB) - 30.09.2016 14:02:25
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP243K_vyhodnoceni.zip (10321 kB) - 19.10.2016 08:58:39
Návrh koncepce: MZP243K_navrh.pdf (7264 kB) - 19.10.2016 08:58:39
Informace o návrhu koncepce: MZP243K_infNavrh.pdf (96 kB) - 19.10.2016 08:58:39
Datum veřejného projednání: 10.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP243K_infVP.doc (25 kB) - 24.10.2016 11:43:57
Zápis z veřejného projednání: MZP243K_zapisVP.zip (2776 kB) - 15.11.2016 13:34:56
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP243K_infStanovisko.pdf (78 kB) - 14.12.2016 15:09:02
Text stanoviska: MZP243K_zaverStan.zip (20726 kB) - 14.12.2016 15:09:02
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: