Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP116K
Název koncepce: Státní politika životního prostředí ČR 2011 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2012 11:47
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor Evropské unie a politiky životního prostředí
IČO předkladatele:
Datum zveřejnění: 16.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP116K_oznameni.pdf (30427 kB) - 16.02.2011 15:10:56
Informace o oznámení: MZP116K_infOznam.pdf (68 kB) - 16.02.2011 15:10:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP116K_zjistovaci.pdf (90 kB) - 28.03.2011 10:57:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP116K_vyhodnoceni.zip (10017 kB) - 19.03.2012 19:53:47
Návrh koncepce: MZP116K_navrh.pdf (503 kB) - 19.03.2012 19:53:51
Informace o návrhu koncepce: MZP116K_infNavrh.pdf (71 kB) - 20.03.2012 08:10:29
Datum veřejného projednání: 02.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP116K_infVP.PDF (109 kB) - 17.04.2012 11:32:54
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP116K_zaverStan.zip (166 kB) - 15.08.2012 11:47:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: