Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM025K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2019 16:49
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 14.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2018
Text oznámení: JHM025K_oznameni.zip (1805 kB) - 14.06.2018 10:49:53
Informace o oznámení: JHM025K_infOznam.pdf (211 kB) - 14.06.2018 10:49:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM025K_infZjistovaci.zip (1620 kB) - 17.07.2018 14:46:56
Závěr zjišťovacího řízení: JHM025K_zjistovaci.pdf (591 kB) - 17.07.2018 14:46:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM025K_vyhodnoceni.pdf (2036 kB) - 29.03.2019 08:51:30
Návrh koncepce: JHM025K_navrh.pdf (12234 kB) - 29.03.2019 08:51:30
Informace o návrhu koncepce: JHM025K_infNavrh.pdf (208 kB) - 29.03.2019 08:51:30
Datum veřejného projednání: 29.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM025K_infVP.doc (408 kB) - 29.04.2019 14:38:16
Zápis z veřejného projednání: JHM025K_zapisVP.pdf (127 kB) - 03.05.2019 11:50:09
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM025K_infStanovisko.zip (321 kB) - 07.05.2019 16:49:12
Text stanoviska: JHM025K_zaverStan.zip (321 kB) - 07.05.2019 16:49:12
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: