Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM027K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2020 11:03
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 26.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2020
Text oznámení: JHM027K_oznameni.zip (2541 kB) - 25.02.2020 16:21:14
Informace o oznámení: JHM027K_infOznam.pdf (192 kB) - 25.02.2020 16:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM027K_infZjistovaci.pdf (215 kB) - 01.09.2020 11:03:28
Závěr zjišťovacího řízení: JHM027K_zjistovaci.pdf (215 kB) - 01.09.2020 11:03:28
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: JHM027K_vyhodnoceni.zip (1442 kB) - 04.08.2020 11:51:21
Návrh koncepce: JHM027K_navrh.pdf (1056 kB) - 04.08.2020 11:51:21
Informace o návrhu koncepce: JHM027K_infNavrh.pdf (192 kB) - 04.08.2020 11:51:21
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM027K_infStanovisko.pdf (240 kB) - 26.08.2020 11:57:55
Text stanoviska: JHM027K_zaverStan.zip (336 kB) - 26.08.2020 11:57:55
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: